ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧη ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜεΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟυ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤηΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓιΑΣ

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που δεν μπορεί να φέρει εις πέρας ένας πελάτης λόγω φόρτου εργασίας, έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού κτλ. Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών αυτών οι πελάτες της εταιρείας κοινοποιούν στην εταιρεία την ανάγκη τους και η εταιρεία αναλαμβάνει με τους καταλληλότερους συνεργάτες να φέρει εις πέρας τις εργασίες αυτές.

ΠΑΡΟΧη ΥΠΗΡΕΣΙωΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟυ ΧωΡΩΝ

H εταιρεία παρέχει συνεργεία καθαρισμού χώρων σε πελάτες της τόσο για συστηματική διατήρηση χώρων εργασίας όσο και για ad hoc κάλυψη αναγκών γενικής καθαριότητας.
Συμπληρωματικά η εταιρεία διαθέτει και τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορεί να παρέχει και υπηρεσίες καθαρισμού εξωτερικών όψεων κτηρίων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

H εταιρεία παρέχει συνεργία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αποψίλωση χόρτων και το κλάδεμα και την κοπή δέντρων καθώς και την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου από τα προϊόντα κοπής με την χρήση κλαδοθρυματιστή.

ΠΑΡΟΧη ΥΠΗΡΕΣΙωΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔηΣ ΚΑΙ ΔΙαΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜαΤΩΝ

H εταιρεία παρέχει συνεργεία και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και εξοπλισμό για την συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων για λογαριασμό πελατών της. Ειδικότερα ο στόλος της εταιρείας μας επανδρώνεται με καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα, απορριμματοφόρο όχημα, καδοπλυντήριο και φορτηγό όχημα με αρπάγη για τις ανάγκες αποκομιδής προϊόντων κλαδέματος και ογκωδών αντικειμένων (καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες κλπ) εξαιρούμενων των μπαζών και οικοδομικών υλικών κατεδαφίσεων.

Skip to content